برچسب: تریلر

کاور سینماتیک Safe Haven - بازی World of Warcraft

(ویدیو) سینماتیک بازی World of Warcraft با عنوان Safe Haven

سالهاست که هورد دوران خوشی را سپری نکرده است. پس از فرماندهی Thrall بر هورد ها - حکومت ظالمانه Garrosh بر دنیای هورد و... مشاهده بیشتر»
کاور ویدیو سینماتیک World of Warcraft: Old Soldier

(ویدیو) سینماتیک بازی World of Warcarft با عنوان Old Soldier

بدنبال به آتش کشیدن Teldrassil، توسط هورد به دستور Sylvanas - هم اکنون نیرو های Alliance قصد دارند در نبردی بنام Battle of Lordaeron... مشاهده بیشتر»
ویدیو تریلر Final Fantasy XIV

ویدیو تریلر: Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV چهاردهمین نسخه از مجموعه بازی های Final Fantasy ی باشد که توسط کمپانی Square Enix به صورت Cross-Platform در سال ۲۰۱۰... مشاهده بیشتر»
تریلر سینماتیک World of Warcraft: Classic

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Classic

اولین نسخه از بازی جهان هنر نبرد - World of Warcraft درنوامبر 2004 توسط کمپانی پر آوازه بلیزارد منتشر شد. این بازی توانست در... مشاهده بیشتر»
تریلر سینماتیک World of Warcraft: Wrath of the Lich King

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Wrath of the Lich King

Wrath of the Lich King (به فارسی: خشم لیچ کینگ) (به اختصار: WotLK) - عنوان دومین توسعه از مجموعه بازی های World of Warcraft... مشاهده بیشتر»
تریلر سینماتیک World of Warcraft Cataclysm

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Cataclysm

Cataclysm عنوان سومین توسعه از سری بازی های World of Warcraft می باشد که توسط کمپانی بلیزارد در دسامبر ۲۰۱۰ برای عموم منتشر شده... مشاهده بیشتر»
تریلر سینماتیک World of Warcraft: Mists of Pandaria

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Mists of Pandaria

Mists of Pandaria (به اختصار MoP) - توسعه چهارم از سری بازی های World of Warcraft ساخت کمپانی بلیزارد می باشد که برای اولین... مشاهده بیشتر»
تریلر سینماتیک World of Warcraft: WOD

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Warlords of Draenor

WOD عنوان پنجمین توسعه از سری مجموعه بازی های World of Warcraft می باشد که در نوامبر 2014 توسط کمپانی بلیزارد منتشر شد. در... مشاهده بیشتر»
تریلر World of Warcraft: Legion

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Legion

Legion عنوان ششمین توسعه از سری بازی های World of Warcraft کمپانی بلیزارد می باشد که توانست پس از انتشار تا حدودی شکست های... مشاهده بیشتر»