انتشار فهرستی بنام «Not A Bug» توسط بلیزارد برای WoW Classic

WoW Classic - Not A Bug List

پس از انتشار نسخه بتا World of Warcraft: Classic که ما را به دوران Vanilla می برد؛ حجم قابل توجهی از گزارش باگ توسط کاربران به بلیزارد ارسال شده است. با اینحال، به نظر می آید، بسیاری از موارد ارسال نه تنها باگ محصوب نمی شوند، بلکه از قابلیت های بازی هستند. همانطور که در مطلبی بازی World of Warcraft Classic را بررسی کردیم و به ذکر تفاوت های آن با نسخه های مدرن بازی پرداختیم – متوجه شدیم که بازی در World of Warcraft Classic احتمالاً برای بازیکنانی که به تازگی به دنیای جهان وارکرفت پا گذاشته اند دشواری ها و یا در بهترین حالت تفاوت هایی وجود خواهد داشت. تعداد گزارش های غلط از سوی کاربران به اندازه ای بود که در نهایت Kalvax – یکی از مدیران انجمن های بلیزارد فهرستی تحت عنوان «Not a Bug» را منتشر کرد که در آن به مجموعه ای از قابلیت های بازی که در ظاهر باگ هستند و در حقیقت نیستند اشاره شده بود. این فهرست به شکل زیر منتشر شده است:

 

 • Tauren’s hitboxes and their melee reach is slightly larger than other races.
 • Being critically struck while using /sit to sit does not cause abilities like Enrage, Blood Craze, and Reckoning to activate.
 • Using the “Automatic Quest Tracking” option does not auto-track newly accepted quests. (It instead will start to track an existing quest once progress towards an objective is started.)
 • Warrior health Regeneration is working at the expected rate.
 • Quests objectives and points of interests are not tracked on the map or minimap.
 • Completed quests are marked on the minimap with a dot. (and not a “?”)
 • Feared players and NPCs run fast.
 • Standing on top of other players while facing away allows spells and attacks to be used.
 • Creature respawn rates are much slower than in Battle for Azeroth.
 • NPCs which offer multiple quests may inconsistently display them as a dot or a “!” on the available quests list. They were inconsistent in 1.12, and we’ve reproduced the exact inconsistency they had back then.
 • Quests that are too low level for do not show up as a “!” in the game world.
 • Available quests do not display a “!” on the minimap.
 • On level up, the message: “Your skill in Protection increased to 15” was added in 1.12.1, and we’re intending to keep that.

 

درباره نویسنده: ادمین

ممکن است دوست داشته باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *