World of Warcraft

تریلر سینماتیک World of Warcraft: Mists of Pandaria

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Mists of Pandaria

Mists of Pandaria (به اختصار MoP) - توسعه چهارم از سری بازی های World of Warcraft ساخت کمپانی بلیزارد می باشد که برای اولین... مشاهده بیشتر»
تریلر سینماتیک World of Warcraft: WOD

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Warlords of Draenor

WOD عنوان پنجمین توسعه از سری مجموعه بازی های World of Warcraft می باشد که در نوامبر 2014 توسط کمپانی بلیزارد منتشر شد. در... مشاهده بیشتر»
تریلر World of Warcraft: Legion

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Legion

Legion عنوان ششمین توسعه از سری بازی های World of Warcraft کمپانی بلیزارد می باشد که توانست پس از انتشار تا حدودی شکست های... مشاهده بیشتر»
تریلر World of Warcraft: Battle for Azeroth

تریلر سینماتیک: World of Warcraft Battle for Azeroth

Battle for Azeroth توسعه هفتم از سری بازی های World of Warcraft می باشد که در آگوست 2018 توسط کمپانی بلیزارد منتشر شده است.... مشاهده بیشتر»